Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid?

Ben je getroffen door arbeidsongeschiktheid? Dan zijn de gevolgen niet min: financieel, emotioneel, sociaal. Je komt ook nog eens terecht in een complexe regelgeving. Wie ziek thuis zit, heeft heel veel vragen. In dit webinar helpen we je om de regelgeving te begrijpen en vooruit te kijken naar de toekomst. Schrijf je in voor het gratis webinar. 

Je gegevens

privacy clausule

Datum en tijd

AANMELDING BEVESTIGEN
Programma

Arbeidsongeschikt zijn zorgt voor veel onzekerheid. Dit webinar is bedoeld voor wie ziek is, nog een arbeidscontract heeft en met vragen zit rond een mogelijke werkhervatting en re-integratie.


Het webinar bestaat uit 2 delen. Je krijgt een antwoord op de volgende vragen:

Deel 1: Arbeids(on)geschikt? (50’)
 • Hoe verloopt de erkenning van je arbeidsongeschiktheid?
 • Wat doet de (terug-naar-werk-coördinator bij de) mutualiteit (nieuw 2022)?
 • Wat is een re-integratietraject? Kan mijn werkgever dit opstarten? En hoe verloopt het?
 • Mag mijn werkgever mij wegens medische overmacht laten gaan?
 • Met welke (juridische) problemen kan je terecht bij het ABVV.
Deel 2: Aangepast of ander werk? (50’)
 • ​​​​​​​Wat is aangepast werk en heb ik er recht op?
 • Mag ik deeltijds het werk hervatten?
 • Kan ik een opleiding volgen tijdens arbeidsongeschiktheid?
 • Hoe ontdek ik mijn (andere) loopbaanmogelijkheden?
 • Wat houdt VDAB-begeleiding in?
 • Wat doet het ABVV voor je.
Tussen deel 1 en deel 2 houden we een pauze van 15 minuten.
Presentatie
Rebecca Godecharle en Coen Roosenstein

Duur
2 uur (met na 50 minuten een pauze) 

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. De (privé)-chat blijft na de sessie nog een half uur openstaan voor je persoonlijke vragen. Je hebt geen camera of microfoon nodig. 

Ontvang je geen kijk-link in je mailbox na inschrijving? Controleer dan zeker je ongewenste mails. 

Kan je niet live kijken? Weet dan, dat je automatisch een heruitzending ontvangt. Die kijk je wanneer je wil.

Heb je nood aan individuele begeleiding of advies?
 Meld je dan aan via www.abvvloopbaanbegeleiding.be. We zorgen dat je vraag terecht komt bij de juiste ABVV-dienstverlener.


Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt met de financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds.

Deel dit webinar